ACTIEVOORWAARDEN DESPERADOS ‘WIN EEN PARTYWEEKEND NAAR BERLIJN MET TWEE VRIENDEN’

Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een partyweekend naar Berlijn met twee vrienden’’ van DESPERADOS gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 33127977 hierna te noemen DESPERADOS.
• Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van DESPERADOS Original 6-pack.

Deelname
• Deelname aan de actie vindt plaats op de door DESPERADOS aangegeven wijze.
• Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
• Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van DESPERADOS, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
• De deelname aan deze actie is gratis. DESPERADOS brengt geen communicatiekosten in rekening.
• De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.


Actieperiode en speelwijze
• Deelnemen kan in twee periodes, namelijk 1) van 7 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019, en 2) van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019.
• Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de site desperados.com/nl-nl/wearetheparty deelneemt aan de actie.
• Deelnemer kan meedoen bij aanschaf van een 6-pack Desperados. Op de website van desperados.com/nl-nl/wearetheparty kan de bijbehorende kassabon worden ge-upload. Nadat de persoonlijke gegevens en de prijsvraag zijn ingevuld, maakt de deelnemer kans op het winnen van de prijs.


Prijzen
• De selectie van de winnaars geschiedt door jurering van de inzendingen.
• De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
Er zullen in totaal 4 winnaars gekozen worden. De 4 winnaars krijgen een retourvlucht van Nederland naar Berlijn inclusief hotelovernachting voor 3 personen . Daarnaast behoort het volgende tot het prijzenpakket:
- Transfer van en naar het hotel
- Lunch 2x
- Een diner
- Dagactiviteit
- Toegang tot nachtclub
De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt ca. € 5500

• Overige verblijfskosten en uitgaven komen voor eigen rekening van de winnaar en de medereizigers. Toeristenbelasting en eventuele overige lokale belastingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Details over de reis en het vervoer:
o Vertrek vanaf luchthaven Schiphol staat vast en is op 29 februari 2019 om 09:45 uur. De winnaar en de medereiziger dienen 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn. Vervoer naar luchthaven Schiphol is niet bij de prijs inbegrepen. De winnaar en de medereiziger zijn zelf verantwoordelijk voor hun tijdige aanwezigheid op de luchthaven.
o De retourvlucht is op 1 maart 2019 om 21:05 uur. De winnaar en de medereiziger zullen worden opgehaald bij het hotel. Afstemming over het exacte tijdstip van vertrek zal lokaal plaatsvinden.
o De winnaar en de medereiziger zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lokaal gemaakte afspraken.
o Vliegtickets en hotelboekingsgegevens zullen per mail aan de winnaars worden verstrekt.

• Belangrijke voorwaarden:
o De winnaar en medereiziger dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Zij zijn daarvoor zelf verantwoordelijk (i.e. check op hoe lang het paspoort nog geldig dient te zijn bij inreizen en welke verdere gegevens noodzakelijk zijn)
o De winnaar zal worden gevraagd om persoonsgegevens en andere relevante gegevens van hem-/haarzelf en de medereisgenoot op eerste verzoek van HEINEKEN te verstrekken. Indien de gegevens niet uiterlijk op het gevraagde tijdstip in het bezit zijn van HEINEKEN, verliest de winnaar zijn/haar aanspraak op de prijs.
o De winnaar en de medereisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor hun reisverzekeringen en overige praktische (reis)zaken.

• De winnaars krijgen persoonlijk bericht omstreeks week 2 van 2020.
• Bij weigering van een prijs vervalt deze aan DESPERADOS.
• Alle prijzen zijn persoonlijk, niet inwisselbaar tegen contanten en kunnen niet worden verkocht of overgedragen aan derden. Indien wordt geconstateerd dat (een onderdeel van) de prijs wordt doorverkocht, zal de prijs volledig ongeldig worden gemaakt.
• Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van DESPERADOS.Overig
• Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
• DESPERADOS is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist DESPERADOS.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt DESPERADOS zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
• Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft DESPERADOS het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
• Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar DESPERADOS, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. ‘’ Win een Partyweekend naar Berlijn met twee vrienden’’, Burgemeester Smeetsweg 1, 2380 BG Zoeterwoude.


Aansprakelijkheid
• DESPERADOS, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door DESPERADOS beschikbaar gestelde prijzen.
• DESPERADOS is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. DESPERADOS verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.


Privacy
• Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
• De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
• Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan DESPERADOS om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
• De privacyverklaring en het cookiebeleid van DESPERADOS zijn van toepassing. Deze kun je vinden via www.heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepalingen
• ‘’ DESPERADOS’’ is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
• Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.